18. novembra mākslas izstāde Kanādas Latviešu centrā Toronto
2019

18. novembra mākslas izstāde Kanādas Latviešu centrā Toronto
2018

Interested in participating?

Ja vēlaties piedalīties nākamajā mākslas izstādē, lūdzu aizpildiet šo formu ar savu kontaktinformāciju.

If you’d like to participate in an upcoming art exhibition, please fill out this form with your contact information.