Kopš 1954. gada, mākslinieku vienība LATVIS rīko mākslas izstādes un apvieno Kanādā dzīvojošos latviešu māksliniekus.

Mūsu mērķi

Apvienot Kanādā dzīvojošos latviešu māksliniekus.

Veicināt un popularizēt tēlojošo mākslu.

Audzināt jaunus māksliniekus.

Our Mission

To provide a common forum and camaraderie for Latvian visual artists living in Canada.

To develop and popularize visual artists in general and Latvian visual arts in particular.

To nurture young Canadian Latvian artists.

Want to get in touch?

Fill out the form below or write us an email at latvis.ca@gmail.com